درباره شاهد

هامبورگ 2012

در حالت کلی، بزرگترین اهداف تشکیل این موسسه، تقویت و حمایت کودکان فقیر، آسیب پذیر و بی خانمان در افغانستان است.

با همین انگیزه و حس انسان دوستی، جهت کمک رسانی به افراد مستحق، این بنیاد را تاسیس نموده ایم و با همکاری موسسات داخلی کشور، تصمیم گرفتیم واسطه ای میان شما عزیزان انسان دوست و مردم نیازمند باشیم.

موسسه خیریه شاهد در آلمان آمادگی دارد تا کمک های شما عزیزان را در اسرع وقت به نیازمندان داخل کشور برساند.