خدمات موسسه شاهد

کمک رسانی

کمک رسانی

راههای کمک رسانی به موسسه خیریه شاهد را می توانید در این صفحه مشاهده کنید.

اطلاعات بیش‌تر
طرح های موسسه

طرح های موسسه

شامل طرح دانش و طرح حامی

اطلاعات بیش‌تر
اخبار و رسانه

اخبار و رسانه

در این بخش اخبار وتولیدات چندرسانه ای را مشاهده می کنید

اطلاعات بیش‌تر
اهداف ما

اهداف ما

خلاصه ای از اهداف موسسه در راستای کمک رسانی

اطلاعات بیش‌تر
معرفی خیریه شاهد

معرفی خیریه شاهد

در حالت کلی، بزرگترین اهداف تشکیل این موسسه، تقویت و حمایت کودکان فقیر، آسیب پذیر و بی خانمان در افغانستان است.
بیشتر بخوانید

اخبار و مقالات