تاریخچه و نحوه تاسیس

موسسه خیریه شاهد در سال ۲۰۱۲ در شهر هامبورگ آلمان با شماره ۲۱۶۸۸ VR به ثبت رسید.
ایده اولیه تاسیس خیریه شاهد توسط آقای محمد زرگرپور مطرح شد و اعضای هیئت امنا با ۱۱ عضو اقدام به تاسیس این مجموعه کردند. آقایان فتاح توکل، مرحوم محمدظاهر فائق، سید جلیل ابراهیم‌پور، سید نعیم موسوی، محمدعاصف وکیل‌زاده، محمود رحمتیان، نصیر حجازی، سید محمد تاجدار، محمدباقر صبوری، سید توفیق حسینی و محمد زرگرپور مسئول بعنوان اعضای هیئت امنای خیریه شاهد شناخته می‌شوند که از این جمع، ۹ نفر همچنان به فعالیت خیرخواهانه خود ادامه می‌دهند.
بنیانگذاران اولیه براین باور بودند که یک موسسه نمی‌تواند تنها با اتکا به شخص و یا گروه محدودی از یاوران این راه را طی کند بنابراین در سال ۲۰۱۲ شاهد با شعار «هرگاه طفلی باسواد بشود، یک خانواده از فقر نجات پیدا خواهد کرد» به ثبت رسید تا از امکانات خیرخواهانه گروه وسیع‌تری برای حمایت همه جانبه از مردم محروم افغانستان بهره گیرد و دامنه حمایت های خود را گسترش دهد.
مدیریت این موسسه از بدو تاسیس تا به امروز به عهده آقای محمد زرگرپور بوده و آقای سید توفیق حسینی با عنوان معاون مالی و همینطور آقای محمد باقر صبوری با سمت معاونت اداری در این خیریه مشغول به خدمت به هموطنان افغانستانی خود هستند.