فعالیت‌های شاهد

موسسه خیریه شاهد که از سال ۲۰۱۲ فعالیت خود را در شهر هامبورگ آغاز کرده است، از ابتدا اهداف مشخصی را برای مسیر امور خیرخواهانه خود مشخص کرده است. حمایت از طبقه محروم و مظلوم افغانستان، حمایت از بی‌خانمان‌ها، حمایت از فقرا و نیازمندان، فراهم نمودن زمینه تحصیل برای کودکان، حمایت از یتیمان، فراهم آوردن امکانات رفاهی و پشتیبانی از مردم نیازمند و حمایت از آنان در برابر مشکلات.
با این سنگ‌بنا، خیریه شاهد، تا پایان سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۰۰ خانواده نیازمند را تحت حمایت خود قرار داده است. همچنین، ۷۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر با هدف افزایش آگاهی و سوادآموزی با ایجاد واحدهای آموزشی و پرورشی با عناوین دارالقران، مدارس خصوصی و عمومی، یتیمخانه و امثالهم تحت حمایت طولانی‌مدت یا موقت قرار گرفته‌اند  که این امر بوسیله دریافت کمک از افراد خیراندیش، موسسات و نهادهای معتبر صورت گرفته است.