طرح حامی

موسسه خیریه شاهد در حال حاضر چهار طرح حمایتی برای افراد تحت پوشش خود دارد. این طرح‌های چهارگانه با توجه به نیازسنجی از اصلی‌ترین نیازهای مددجویان طی دوازده‌ سال انجام و تکمیل شده است.
این چهار طرح با عناوین طرح حامی، طرح دانش، طرح سلامت و طرح معلولین شناخته می‌شوند.
در ادامه به معرفی طرح "حامی" پرداخته خواهد شد که قدیمی‌ترین طرح موسسه خیریه شاهد است. این طرح همچنین شاهد رشد بالایی در تعداد افراد خیر و همچنین افراد تحت پوشش در طی دوازده سال اجرای موفق خود بوده است.
شروع به فعالیت طرح حامی به ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۰ با تحت پوشش قرار گرفتن ۲۰ خانواده از ایتام و نیازمندان باز میگردد. هدف اصلی این طرح رسیدگی به خانواده‌های نیازمند می‌باشد. زنان سرپرست خانوار، خانواده‌هایی که با از کار افتادگی سرپرست و نان‌آور خانه، بیماری، معلولیت و... مواجه شده‌اند نیز از دیگر مواردی هستند که تحت حمایت طرح حامی قرار می‌گیرند.
شیوه کار این طرح بدین صورت است که هر فرد خیّر که اصطلاحا "حامی" نامیده می‌شود، یک یا چند خانواده نیازمند را مورد حمایت خود قرار داده و با پرداخت مبلغی بعنوان "مساعدت طرح حامی" به وضعیت معیشت این خانواده‌ها کمک می‌نماید.

به لطف پروردگار، این طرح، پیشرفت به سزایی در کمک رسانی و حل مشکلات این عزیزان داشته و خواهد داشت، از جمله برای تعدادی از خانواده ها، ابزار کار تهیه شده که آنها نیز مشغول به کار می باشند.

هم اکنون و بعد از گذشت ۱۲ سال از آغاز این طرح، تعداد حامیان به ۴۹۳ نفر افزایش پیدا کرده است. این افراد نیک‌اندیش از کشورهای آلمان، هلند، آمریکا، کانادا، نروژ، بلژیک، فرانسه، دبی، امارات، سوئیس، سوئد، ایران و افغانستان به کمک‌های نوع‌دوستانه خود مشغول هستند که افراد تحت حمایت ایشان از ۲۰ خانواده در سال ۹۰ به ۵۲۷ خانواده و ۱۷۶۶ نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این خانواده‌های نیازمند از شهرهای کشور افغانستان (هرات، کابل و فراه) و همچنین ساکنین در مشهد مقدس تحت پوشش قرار گرفته‌اند.
بدون تردید، با افزایش مشکلات اقتصادی و معیشتی، حامیان این طرح کمک درخور توجهی به زندگی، سلامت، خوراک، تحصیل و سایر ابعاد ضروری زندگی مددجویان مبذول می‌دارند که اثرات آن به وضوح در افزایش کیفیت حیات و تامین نیازهای ابتدایی و حداقلی افراد تحت پوشش پیداست.